POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO – ZAGORSKA
Matije Gupca 53, 49 210 Zabok, tel.: +385 49 225 111
krapinsko-zagorska uprava > Policijske postaje > Postaja prometne policije Krapina

Postaja prometne policije Krapina

Postaja prometne policije Krapina

Grad: Krapina
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 10
Telefon: 049/374 309
Faks: 049/374 360
 

Postaja prometne policije Krapina teritorijalno je nadležna na površini od 404 km², na kojem području se nalaze 2 grada (Krapina i Zabok) i 8 općina (Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko Krapinske Toplice, Veliko Trgovišće, Bedekovčina i Sveti Križ Začretje). Područje PPP graniči sa PU Zagrebačkom, PU Varaždinskom, te sa Republikom Slovenijom.

Ukupna dužina javnih cesta sa suvremenim kolničkim zastorom na području Postaje prometne policije Krapina iznosi 555,8 km, od čega 39,8 km auto - cesta, 99 km državnih cesta, 184,4 km županijskih cesta, 68,9 km lokalnih cesta i 149,7 km ostalih cesta sa suvremenim kolničkim zastorom.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Krapina briga je o sigurnosti cestovnog prometa, ali i obavljanje ostalih poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Upravljanje prometnom na cestama

Upravljanje prometom, koje obavljaju policijski službenici u cilju je osiguranja što bolje protočnosti i sigurnosti prometa, održavanje normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno preusmjeravanja prometa. Upravljanje prometom može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje vrši se neposredno tjelesnim upravljanjem, dok se privremeno upravlja prometom za vrijeme izvođenja opsežnijih građevinskih radova na cestama, odnosno rekonstrukcija na cestovnim površinama, održavanja sportskih manifestacija, javnih okupljanja i dr., kada dolazi do većih poremećaja u odvijanju prometa. 

Nadzor prometa na cestama

Područje Postaje prometne policije Krapina pokriveno je svakodnevno auto ophodnjama, odnosno moto ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se po vremenu i prostoru na prometno najugroženije prometnice i raskrižja. Pod prometnom ugroženošću podrazumijeva se intenzitet prometa, broj prometnih nesreća, te tehničke karakteristike prometnice, odnosno raskrižja.

Uz redovne poslove nadzora i upravljanja prometom, obavljanje očevida prometnih nesreća, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih akcija u prometu, sukladno obvezama koje proističu iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća, a njihov je cilj postizanje povoljnije ukupne sigurnosne situacije u cestovnom prometu. 

Građani mogu informacije o zapisnicima prometnih nesreća dobiti radnim danom od 7.30 do 15 sati na brojeve telefona 049/374 309; 374 315.

 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Dejan Dunaj