POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO – ZAGORSKA
Matije Gupca 53, 49 210 Zabok, tel.: +385 49 225 111
krapinsko-zagorska uprava > O nama > Služba zajedničkih i upravnih poslova

Služba zajedničkih i upravnih poslova

Korisni linkovi:


Na području upravnih i inspekcijskih poslova obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava te isprava o oružju. Vodi prvostupanjski postupak u vezi hrvatskog državljanstva i statusa stranaca te određene poslove u predmetima tražitelja azila. Obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva, nad zaštitarskom i detektivskom djelatnošću te nad provedbom drugih posebnih propisa sukladno zakonskim ovlaštenjima.Surađuje sa ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Služba djeluje u zgradi Policijske uprave u Zaboku, Matije Gupca 53, gdje se obavljaju navedeni poslovi za građane s prebivalištem na području grada Zaboka te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

Unutar Službe djeluje i
Pisarnica gdje se obavljaju uredski poslovi za potrebe policijske uprave, a za građane poslovi prijema pošte, urudžbiranja i dostave pošte u rad nadležnim ustrojstvenim jedinicama.

Uredovno vrijeme za građane:


ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom 7.30 – 14.30 sati, utorkom 9 - 17 sati


Za građane s prebivalištem izvan navedenoga područja, nadležnost i uredovno vrijeme možete pogledati na: Policijske postaje.


Radom Službe upravlja voditelj/ca.