POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO – ZAGORSKA
Matije Gupca 53, 49 210 Zabok, tel.: +385 49 225 111
krapinsko-zagorska uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova

Sjedište Inspektorata:  Krapina, Ulica dr. Franje Tuđmana 10

Adresa za dostavu pošte: Policijska uprava krapinsko-zagorska, Krapina, Ulica dr. Franje Tuđmana 10


Telefonski brojevi:

049/374 389                              voditelj
049/374 386                              inspektor za zaštitarske i detektivske poslove
049/374 382, 374 388             inspektori za zaštitu od požara i eksploziva       
 
Uredovno vrijeme za građane: 7 - 15 sati


Zaštita od požara
 

Izdavanje Posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara
Izdavanje Posebnih uvjeta zaštite od požara i eksplozija za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
Izdavanje Odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
Izdavanje Mišljenja o usklađenosti tehničke dokumentacije (izvedenih i rekonstruiranih sustava za dojavu i gašenje požara) sa zakonima iz područja zaštite od požara i propisima donesenim na temelju tih zakona


Proizvodnja i promet opasnih tvari  

Izdavanje odobrenja za nabavu eksplozivnih tvari
Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
Izdavanje odobrenja za izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja


Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova


Zaštitarski poslovi

Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
Izdavanje Potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike, koji se koriste za prijevoz/prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti


Detektivski poslovi 

Izdavanje odobrenja za početak rada privatnog detektiva
Izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda
Izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova
Izdavanje iskaznica za poslove privatnog detektiva
Prijava za polaganje stručnog ispita